Strona główna » Studia » Humanistyczne » Filozofia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kartezjusz- życie i twórczość

Kartezjusz, a właściwie Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche (gdzie mieszk [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:28 , Wyświetleń: 3790 , Ocena: 9.63, Głosów: 340, Autor: ew.la

Berkeley-poglądy

George Berkeley urodził się i większą część życia spędził w Irlandii. Studia odbywał w Dublinie, w latach 1701-1707 ,i wkrótce po ich ukończeniu , w bardzo jeszcze mł [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:19 , Wyświetleń: 3538 , Ocena: 10.95, Głosów: 296, Autor: ew.la

Miejsce imperatywów w etyce Immanuela Kanta

Mimo, iż Kant przeżył 80 lat i praktycznie całe życie poświęcił nauce i rozmyślaniom, imperatywy w historii jego „filozoficznej działalności” pojawiły się [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:15 , Wyświetleń: 3650 , Ocena: 10.52, Głosów: 287, Autor: ew.la

Teoria poznania według Platona

Platon uważał, że wszystko, co możemy dostrzec dzięki zmysłom to jedynie niedokładne odwzorowanie tego, co istnieje w świecie idei. Nic w świecie dostępnym zmysłom nie t [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:16 , Wyświetleń: 4232 , Ocena: 9.89, Głosów: 302, Autor: ew.la

arstoteles - teoria złotego środka

TEORIA ZŁOTEGO ŚRODKA ARYSTOTELESArystoteles żył od 384 do 322 roku. Był uczniem Platona, z którego poglądami się nie zgadzał i mówił, że jest dla niego ważny, al [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:22 , Wyświetleń: 3231 , Ocena: 10.91, Głosów: 251, Autor: pawlukewa

„ Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz próby jej określenia „

„Filozofia” wywodzi się z greckiego terminu „ miłość mądrości” . Filozofia cechuje się tym , że jest swoistą aktywacją myśli dotyczących pytań [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:23 , Wyświetleń: 3480 , Ocena: 10.2, Głosów: 260, Autor: pawlukewa

Dlaczego Marksa Freuda i Nietzschego nazywamy mistrzami podejrzeń (2)

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie podejrzenia, a ściślej mistrza podejrzeń. Podejrzenie jest to niezgoda na istniejący porządek, c [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:21 , Wyświetleń: 2864 , Ocena: 7.98, Głosów: 314, Autor: pawlukewa

Platon a Sofiści

W tej pracy postaram się porównać filozofię sofistów z Protagorasem na czele z całkiem odmienną filozofią Platona. Zacznę od sofistów, ponieważ ta filozofia ukształtowa [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:01 , Wyświetleń: 4029 , Ocena: 11.1, Głosów: 250, Autor: pawlukewa

Koncepcja na obronę człowieczeństwa w XXI wieku. (2)

Sprawa jest co najmniej skomplikowana.. dobrze ze było mi dane tylko 3 filozofów (do obalenia ;).Zacznę od najprostszego, Shopenhauer musiał być człowiekiem bardzo zgorzk [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:22 , Wyświetleń: 2505 , Ocena: 9.48, Głosów: 254, Autor: pawlukewa

Demokryt

Żył w latach 460 – 370 p.n.e. i pochodził z Abdery miasta greckiego, położonego na północnym wybrzeżu Marza Egejskiego. Demokryt zgadzał się ze swymi poprzed [...]

Dodano: 2008-06-11 08:11:00 , Wyświetleń: 3694 , Ocena: 12.35, Głosów: 262, Autor: tom

Filozofia - średniowiecze

Charakterystyka epokiTerminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:57 , Wyświetleń: 2479 , Ocena: 20.99, Głosów: 91, Autor: tom

Paradoksy Zenona z Elei

FILOZOFIAArgumenty Zenona z Elei przeciwko ruchowi i mnogości.PARADOKSY SA W DUZEJ MIERZE ODPOWIEDZIALNE... ZA POSTEP NAUKI. GDY UCZENI TRAFIA NA ZJAWISKO PARADOKSALNE, NA [...]

Dodano: 2008-07-18 10:43:32 , Wyświetleń: 2017 , Ocena: 33.58, Głosów: 56, Autor: tom

Słowniczek (2)

KOSMOLOGIA. Jest to nauka zajmująca się budową i ewolucją wszechświata. W religiach i niektórych poglądach filozoficznych, zespół twierdzeń i wyobrażeń o pochodzeniu, s [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:52 , Wyświetleń: 2214 , Ocena: 19.68, Głosów: 94, Autor: GOSIA288

Arystoteles (3)

Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Półwyspie Chalcydyckim; jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpi [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:26 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 31.31, Głosów: 73, Autor: GOSIA288

Filozofia Arystotelesa.

Arystoteles /384-322 p.n.e./ Uczeń Platona. Arystoteles nazywa się Stagirytem, nazwa pochodzi od miejsca urodzenia, czyli od miasta Stagir. Przybył do Aten ,został uczniem akad [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:30 , Wyświetleń: 2578 , Ocena: 24.14, Głosów: 71, Autor: GOSIA288

Filozofia Giordano Bruno.

Giordano Bruno /1548 - 1600/ Porównuje się go z Sokratesem, obaj zostali spaleni na stosie. Bruno związany był z klasztorem Dominikanów pod Neapolem, zapoznał się tam z dzie [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:31 , Wyświetleń: 2585 , Ocena: 27.31, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Filozofia Platona.

Platon /427-347/Miał umrzeć w dzień swoich urodzin podczas uczty, usnął /miał śmierć spokojną/ Uczeń Sokratesa, po śmierci Sokretesa założył własną szkołę fil [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:32 , Wyświetleń: 48380 , Ocena: 753.9, Głosów: 106, Autor: GOSIA288

Filozofia Plotyna.

Plotyn /203-269/ Twórca ostatniego wielkiego systemu filozoficznego czasów nowożytnych. Miejsce powstania systemu: Aleksandria. Potem Plotyn przenosi się do Rzymu. Biograf Plot [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:33 , Wyświetleń: 2713 , Ocena: 24.32, Głosów: 80, Autor: GOSIA288

Filozofia Sokratesa

Okoliczności śmierci Sokratesa W 399 roku p.n.e. zostało wniesione oskarżenie przeciwko Sokratesowi, przez Meletosa /młody poeta/, zostało poparte przez: Lykona, Anytosa. Any [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:34 , Wyświetleń: 2719 , Ocena: 28.63, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Filozofia św. Augustyna.

Św. Augustyn /354-430n.e./ Był twórcą pierwszego systemu chrześcijańskiego. Prace ow. Augustyna: - " Confessiones " - "Wyznanie " Napisał w roku 400, praca bardzo osobista, [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:36 , Wyświetleń: 3283 , Ocena: 26.74, Głosów: 77, Autor: GOSIA288

Filozofia św. Tomasza z Akwinu.

Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który nawiązywał do Pl [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:37 , Wyświetleń: 2350 , Ocena: 22.79, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Szkoła epikurejska.

SZKOŁA EPIKUREJSKA Założyciel Epikur w 306 roku p.n.e. w Atenach, mieściła się w ogrodach Epikura. Przed wejściem widniał napis: " Gościu tutaj będzie ci dobrze, tutaj do [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:38 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 26.45, Głosów: 66, Autor: GOSIA288

Szkoła stoicyzmu.

SZKOŁA STOICYZMU twórca: Zenon z Kition miejsce: ateński nor tyk Stoa Poikile /nazwa pochodzi od miejsca/ Szkoła przetrwała 5 wieków. Przedstawiciele późniejsi: - Chryzyp / [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:39 , Wyświetleń: 2138 , Ocena: 30.68, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Dlaczego należy uczyć logiki?

Tradycyjna odpowiedź na to pytanie brzmi: bo logika uczy precyzyjnego myślenia, ścisłego formułowania swoich sądów, unikania błędów logicznych w rozumowaniach. Obawiam si [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:40 , Wyświetleń: 2263 , Ocena: 16.13, Głosów: 129, Autor: GOSIA288

Alfred Tarski (1901-1983)

14 stycznia minęła rocznica urodzin jedenego z najwybitniejszych logików czasów nowożytnych, wybitnego specjalisty w logice matematycznej, algebrze abstrakcyjnej oraz teorii m [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:41 , Wyświetleń: 1956 , Ocena: 18.09, Głosów: 108, Autor: GOSIA288

Czym zajmuje się logika?

Współczesna logika nie jest jednorodną dyscypliną. Jest konglomeratem wielu kierunków badawczych. Predyspozycje i zdolności wykładowcy mogą usprawiedliwiać, a nawet czyni [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:41 , Wyświetleń: 2355 , Ocena: 17.26, Głosów: 116, Autor: GOSIA288

Fizykalizm w pojmowaniu kolorów

Konsekwentny fizykalizm jest próbą wyjścia z zarysowanych trudności. Słowa oznaczające kolory są przez fizykalistę traktowane jako wyrażenia zastępcze. Używamy ich nie t [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:42 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 26.97, Głosów: 68, Autor: GOSIA288

Goethego nauka o kolorach

Program systematycznej nauki o kolorach realizowany przez wiele lat z uporem i wiarą w doniosłość przedsięwzięcia przez Goethego, dziś wydaje się raczej dziwaczny, jednak d [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:43 , Wyświetleń: 2069 , Ocena: 16.03, Głosów: 114, Autor: GOSIA288

Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

Pogląd Wittgensteina na naturę barw sformułowany został w związku z pytaniem o wlasność logiczną zdań typu "To jest zarazem czerwone i zielone". Zdaniem Allaire (19###) i [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:45 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 15.88, Głosów: 112, Autor: GOSIA288

Problem obiektywności barw

Trzeba przede wszystkim rozróżnić dwie kwestie: spór i obiektywność barw i spór o ich fizykalną interpretację. W praktyce jednak niełatwo dokonać tego rozróżnienia. Pr [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:46 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 20.49, Głosów: 92, Autor: GOSIA288

Rudolf Carnap (1891-1970)

Filozof niemiecki, przedstawiciel pozytywizmu logicznego (tzw. Koła Wiedeńskiego zwanego również empiryzmem logicznym). Fundamentalny empiryzm łączy z zastosowaniem nowoczesn [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:46 , Wyświetleń: 2177 , Ocena: 19.37, Głosów: 116, Autor: GOSIA288

Szkoła jońska (filozofowie przyrody)

Tales z Miletu.Arche – woda. Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa. Wynika to z obserwacji pewnych zjawisk – to co żywe, żyje wilgocią, ma [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:40 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 26.52, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Wybór - przekleństwo współczesności.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. Jerzy LiebertW życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:02 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 35.15, Głosów: 45, Autor: GOSIA288

Akademia platońska

Akademia Platońska, szkoła filozoficzna założona ok. 387 p.n.e. w przez. Jej siedzibą był platanowy gaj nad rzeką Kefisos, poświęcony herosowi Akademosowi (stąd nazwa). [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:25 , Wyświetleń: 2096 , Ocena: 24.72, Głosów: 77, Autor: GOSIA288

Filozofia (3)

Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:25 , Wyświetleń: 3200 , Ocena: 29.75, Głosów: 78, Autor: GOSIA288

Pitagorejczycy

Kosmos – ustaliwszy ,że przyczyną dźwięków jest ruch, twierdzili, że również i sfery gwiezdne, krążące dookoła środka świata, ruchem swym wydają dźwięk. Dźw [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:42 , Wyświetleń: 2049 , Ocena: 23.01, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Istota czlowieka - koncepcja filozoficzna Bogdana Suchodolskiego

ISTOTA CZŁOWIEKAKoncepcja filozoficzna Bogdana Suchodolskiego.Główne założenie : Człowiek jest istotą wewnętrznie sprzeczną ( tzn. każda z właściwości, jak [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:14 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 30.59, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Diabeł i szatan

Diabeł i szatanSłowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy k [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:23 , Wyświetleń: 2195 , Ocena: 45.46, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Poglady średniowiecznych filozofow - Sofisci, Platon, Arystoteles, Epikurejczycy, Stoicy.

AD 3-SOFIŚCIW V w. Powstał w Atenach nowy ty filozofii ,zupełnie różny od dotychczasowej filozofii przyrody .Orientacja jej była humanistyczna ,a zasadnicze stanowisko r [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:27 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 49.1, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Człowiek punktu widzenia filozofii

Człowiek - z punktu widzenia filozofii swoisty przedmiot refleksji dany jako psychofizyczna całość, ukonstytuowana przez równoczesne bytowanie w 2 wymiarach: cielesno-fizyczny [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:08 , Wyświetleń: 2461 , Ocena: 37.55, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Czy Bóg według Leibniza może postępować nielogicznie

„Bóg tworzy z materii najpiękniejszy ze wszystkich możliwych mechanizmów, z duchów tworzy najpiękniejszy ze wszystkich rządów, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazi [...]

Dodano: 2008-10-10 19:16:51 , Wyświetleń: 2051 , Ocena: 46.78, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Medytacje Kartezjusza

Kartezjusz uchodził powszechnie za ojca nowożytnej kultury filozoficznej. W pierwotnym zamyśle filozofia miała być metafizyczną i pojęciową bazą dla nauk przyrodnich, dzi [...]

Dodano: 2008-10-10 19:16:52 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 40.64, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Egzystencjalizm

To współczesny kierunek filozoficzny występujący również w literaturze pięknej zajmujący się rolą indywidualnej jednostki w świecie, głoszący, że ma ona wolny wybór [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:09 , Wyświetleń: 2276 , Ocena: 44.19, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Filozofia Oświecenia

JOHN LOCKE (1632-1704)-największe jego dzieło – An Essay Concerning Human Understanding – w dziele stara się znaleźć odpowiedź na 2 pytania :a)Skąd bior [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:25 , Wyświetleń: 4168 , Ocena: 44.14, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Dlaczego Marksa Freuda i Nietzschego nazywamy mistrzami podejrzeń (1)

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie podejrzenia, a ściślej mistrza podejrzeń. Podejrzenie jest to niezgoda na istniejący porządek, c [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:48 , Wyświetleń: 2822 , Ocena: 45.82, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Postmodernizm (1)

W kulturze i filozofii II połowy XX wieku, bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ postmodernizmu. Ten kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny jest reakcją na kultu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:50 , Wyświetleń: 2536 , Ocena: 44.27, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzamin z filozofii

1. CZYM JEST FILOZOFIASłowo FILOZOFIA pochodzi z greckiego FILEO – umiłowanie, SOFIJA – mądrość, wiedza dążenie, ciekawość > to umiłowanie mądrości, dą [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:26 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 51.85, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Sokrates i Platon

Sokrates urodził się 469 roku p.n.e zmarł w 399r p.n. e. Zwany jest ojcem filozofi. Był nauczycielem Platona. Głosił absolutyzm i intelektualizm. Nie pozostawił po sobie ża [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:18 , Wyświetleń: 2155 , Ocena: 26.35, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Eutanazja – zabójstwo czy miłosierdzie?

Eutanazja jak podaje Słownik wyrazów obcych to „rozmyślne spowodowanie lub przyspieszenie śmierci osoby nieuleczalnie chorej, czasem na jej żądanie”. Paradoksem w [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:54 , Wyświetleń: 1799 , Ocena: 40.44, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przeciw humanizmowi

Józef Maria Bocheński urodził się w 1902 roku a zmarł w roku 1995. Był on polskim dominikaninem, teologiem, logikiem. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:55 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 51.07, Głosów: 40, Autor: Michalk88

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?